Misyon

Türkiye'nin ve dünyanın üç ülkeye sınırı tek şehri Iğdır’da kurulan Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz, dünyanın en eski ve köklü dillerinden olan Türkçemizi güzel, doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğretmektir. Bununla birlikte, Türkiye’yi, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak, bir diğer amacımızdır. Bu sayede, genelde Türkiye’nin özelde Iğdır Üniversitesinin tanınırlığı arttırmak; ülkeler, üniversiteler, insanlar arası dostluk ve barış köprüleri kurmak Merkezimin genel çerçevede en önemli amacı ve hedefidir.

 Vizyon

Yabancılara; zengin, ahenkli ve güzel dilimiz olan Türkçe’yi öğretmeyi kendisine vazife edinen Iğdır Üniversitesi TÖMER'in vizyonu; Türkçemizi en iyi şekilde öğretmek amacıyla modern eğitim programları hazırlamak ve öğretim ortamını öğrencilerimize sunmaktır.