Kalite Komisyonu

İsmail ABALI
İsmail ABALI
Asst. Prof. Dr. Görev: Başkan

ismail.abali@igdir.edu.tr

4649

Gül GÜLTEKİN
Gül GÜLTEKİN
Öğr. Gör. Görev: Üye

gul.gultekin@igdir.edu.tr

1069

Sevda ŞİLEPE
Sevda ŞİLEPE
Bilgisayar İşletmeni Görev: Üye

sevda.silepe@igdir.edu.tr

1067