Dosya BaşlığıYüklenen TarihDosya uzantısı
Kalite El Kitabı
08.02.2024


H.4.4-D.04 -TÖMER Süreç Kartı Dokümanı08.02.2024

H .4 .4 - D .0 5 -Süreç Gözden Geçirme Raporu
08.02.2024
H.8.3-D.01 - Tasarım Geliştirme İzleme Planı
08.02.2024


H.8.7. D.04- Uygunsuzluk Takip Formu
08.02.2024
10.2.D01- İyileştirici /Düzeltici Faaliyet Formu
08.02.2024
H.6.1-D.01 - TÖMER Risk Değerlendirme Tablosu 
08.02.2024
H.10.2-D.02 -Düzeltici-İyileştirici Faaliyet Takip Listesi 
08.02.2024


Y.6.3-D.03-Değişiklik İzleme Tablosu
08.02.2024
H.7.5-D.08-Doküman Toplama Formu
08.02.2024
Y.5.3-D-03 -Merkez Müdürü Görev Tanımı
08.02.2024
Y.5.3-D-03 -Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
08.02.2024
Y.5.3-D-03 -Akademik Personel  Görev Tanımı
08.02.2024
Y.5.3-D-03 -İdari Personel  Görev Tanımı
08.02.2024
Y.5.3-D.03- Şef Görev Tanımı
08.02.2024
Y.6.2-D.02- 2022-2023Yılı Amaç Hedef Planı
08.02.2024
Y.7.4-D.-TÖMER İletişim Tablosu
08.02.2024
Y.7.5-D.06 -Güncel Doküman Listesi
08.02.2024
Y.7.5-D.07 - Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi
08.02.2024
H.7.5-D.08- Doküman Toplama Formu
08.02.2024
Akış Şeması08.02.2024
Amaç Hedef Planı08.02.2024
Öğrenci Memnuniyet Anketi01.04.2024
İdari personel Memnuniyet Anketi01.04.2024
Akademik Personel Memnuniyet Formu01.04.2024