Programın yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim yeterlikleri çerçevesi esas alınarak yapılmıştır. TÖMER programının tasarlanmasında en önemli belirleyici etken her ülkeden öğrenciyi üniversitemize kazandırmaktır. TÖMER eğitim amaçları, eğitimde kullanılacak materyaller, eğitime katılım için gerekli bilgilerin sunulduğu farklı dillerde düzenlenen belgeler ve videolar ile ilgili tüm bilgiler kurumsal web sayfamız aracılığı ile tüm paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır. Program için Yunus Emre Enstitüsüne ait çalışma ve ders kitapları kullanılmaktadır.