Amaçlarımız

1) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurs ve sertifika programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

3) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve kongre, sempozyum, çalıştay, fuar gibi toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak,

4) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

5) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi, dil bilimi ve yabancı diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

6) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

7) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,

8) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Iğdır ve civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek,

9) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.