Dosya BaşlığıYüklenen TarihDosya uzantısı
Std.04.3 Yönetim Sisteminin Kapsamı
08.02.2024


Değişiklik Yönetimi Talimatı
08.02.2024

Dokumante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedüru​
08.02.2024
Kalite Yönetimi Kapsamı08.02.2024


Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Proseduru​
08.02.2024

Iğdır Üniversitesi KYS Ana Süreçleri ve Bu Ana Süreçlere Ait Süreçler


08.02.2024