TÖMER DİL DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. Süleyman TEMİZ

                Üye 


Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAFAK

                           Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Aydın ERYILMAZ

                            Üye