TÖMER Sınav Bilgileri

 

a) Iğdır Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavı; Iğdır Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen kurslara katılmak isteyen kursiyerlere ve Iğdır Üniversitesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilere yapılan sınavdır. Sınav dört temel beceri olan okuma, anlama, konuşma ve yazma alanlarından ayrı ayrı uygulanır ve puanlanır. Her bir alan yirmi beş (25) puan, sınavın tamamı yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Aday, beceri alanlarının her birinden en az 15 puan almak zorundadır. Bu durumda başarı ölçütü, Iğdır Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Türkçe Sınavı dil düzeyi puanlarına göre ölçülür.

 

b) Kur Bitirme Sınavı: Her bir kur sonunda, uygulanan sınavdır. Kur yeterlilik düzeyini ölçmek için yapılan sınav, kurs eğitmeni tarafından yapılır. Adayın başarılı olabilmesi ve bir üst kura geçmesi için, sınavdan en az altmış (60) puan alması gerekir. Başarısız olan adaya, bir defaya mahsus ikinci bir sınav hakkı verilir. Öğrencinin ikinci kez kur sınavından başarısız olması veya sınava mazeretsiz girmemesi durumunda kaydı silinir, alınan kurs ücreti hiçbir şekilde iade edilmez. Ancak, adayın sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç 5 (beş) iş günü içinde dilekçeyle yeni sınav hakkı talep etmesi halinde, ilgili kurun ücretini tekrar yatırmak kaydıyla yeni sınav hakkı verilebilir.

 

c) Iğdır Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Türkçe Sınavı (IÜYÖTS): İleri Düzey’in sonuna kadar Iğdır Üniversitesi TÖMER’de öğretime devam ederek Türkçe Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere Türkçe Yeterlik Sertifikası sınavı yapılır. Bu sınav, Yabancı Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavı ile nitelik bakımından aynıdır ve aynı alanlarda (Okuma, Anlama, Konuşma, Yazma) ayrı ayrı uygulanır. Sertifika başarı düzeyi notu 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Sınav sonunda yalnızca B2 ve C1 düzeyinde puan alanlara sertifika verilir.