Dil Düzey Puanları

Iğdır Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Türkçe Sınavı (IÜYÖTS) başarı düzeyi notu 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Aday, beceri alanlarının her birinden en az 15 puan almak zorundadır. Sınav sonunda yalnızca B2 ve C1 düzeyinde puan alanlara sertifika verilir. Dil düzeyi puan aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

A1

1-39

A2

40-49

B1

50-59

B2

60-69

C1

70-100