KALİTE KOMİSYONU

Öğr. Gör. Gül GÜLTEKİN

                   Üye

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

                Kalite  Komisyonu Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Yasemin DOMAÇ YAŞAR

                             Üye

Doç. Dr. İsmail ABALI
             
        Üye


  Şef  Sevda ŞİLEPE

                 Üye