TÖMER Kalite Politikamız

*Türkçenin öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamak,

*Eğitim ve öğretimde çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak dört temel dil becerisinde farkındalık yaratmak

*Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek

*Akademik ve idari tüm süreçlerde etkililiği, etkinliği ve verimliliği ön plana alarak sürekli iyileştirmeyle sürdürülebilirliği sağlamak

*Sürekli iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemek

Iğdır Üniversitesi TÖMER'in kalite politikasını oluşturmaktadır.